Pärlans styrelse består 2020 av följande personer 


Mia Johannesson  Ordförande

Ann-sofie Svensson Kassör

Anna Taki  Sekreterare              

Lena Åkesson Styrelseledamot 

Marie Holgersson Styrelseledamot 

Lisbeth Andersson Styrelseledamot 

Susanne Wiberg Styrelseledamot

Sara Ihrstörm Styrelseledarmot

Åsa Thordsson Styrelseledarmot/ ansvarig hemsida och social media

Anna Gustafsson  Suppleant  

           NÄTVERKET PÄRLAN